april 13, 2021

7 tips på hur du tränar upp din resiliens

Ingen vet säkert vad som händer i framtiden. Det vi vet är att förändringstakten blir allt snabbare, samtidigt som komplexiteten och osäkerheten ökar. Det är en situation som utmanar oss och som vi alla behöver förhålla oss till och klara av. Resiliens är en nyckel till framgång när det kommer till att ta sig igenom allt som händer i omvärlden.

Man kan säga att vi lever i en VUCA- värld. VUCA är en förkortning av begreppen Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity och uttrycket används för att förklara vår föränderliga omvärld. Begreppet myntades av den amerikanska armén redan i slutet av 1980-talet för att beskriva den osäkra och komplexa situation som uppstod efter kalla krigets slut. Världen är fortsatt komplex och VUCA är fortfarande högaktuellt.

Öka din resiliens – så här gör du

Vi har satt samman 7 tips på hur du själv kan träna upp din resiliens:

01.
Acceptera omständigheter som de är och fokusera på det du kan förändra.

02.
Ha en hoppfull inställning och förvänta dig att bra saker kommer att hända i ditt liv.

03.
Var snäll mot dig själv och ha en positiv syn på och tillit till din egen förmåga.

04.
Ta hand om dig själv och var medveten om dina behov och känslor. Var fysiskt aktiv och gör det som känns meningsfullt och engagerar dig.

05.
Byt perspektiv och betrakta saker och ting utifrån en bredare kontext.

06.
Odla goda och sunda relationer.

07.
Träna på att vara i närvarande. Andas och ta tid till att reflektera.

Tänk på resiliens när du rekryterar

Resiliens är viktigt när det handlar om att utveckla självledarskap bland medarbetarna på en arbetsplats. Det är också viktigt att ha med när nya ledare rekryteras in. Ledare som är förebilder, uppmuntrar till kreativitet och visar omtanke stärker resiliensen bland kollegorna. Så tar du med dig något från denna artikel – låt det vara att du tar med dig begreppet resiliens in i nästa rekrytering.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Så känner du igen en person med hög resiliens

Personer med hög resiliens återhämtar sig snabbare och har en större förmåga att känna tillit och utveckla nära relationer. De har en hög emotionell intelligens, god förmåga att lösa problem samt planera och agera för att nå sina mål. De är medvetna om sina egna styrkor och ser möjligheter istället för problem samt känner starkt att deras liv är värdefullt.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar