Lär känna oss genom våra kunder

Utan våra kunder vore vi ingenting. Vi är väldigt stolta och glada över att på kort tid på marknaden ha fått många fina varumärken som kunder – och ännu gladare när de vill fortsätta arbeta med oss i partnerskap över tid. De flesta kunder vi har återkommer – det ser vi som ett gott betyg och ett bevis på att vårt engagemang känns. Vi vill följa våra kunder på deras resa.

Vi mäter vår kundnöjdhet kontinuerligt och vår NPS* ligger just nu på 85%, vilket innebär att 85% av våra kunder är riktiga ambassadörer för oss. De ger oss 9 eller 10 av 10 möjliga i betyg efter ett avslutat rekryteringsuppdrag. Ingen har någonsin under våra fem år som bolag gett oss lägre betyg än 7.

*Net Promoter Score svarar på frågan: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega?

”Vi har valt att jobba med Capasearch i rekryteringar av chefer och andra nyckelpositioner. Engagemanget, närvaron och proffsigheten märks genom hela processen. Att de jobbar branschöverskridande och har inblick i många olika branscher gör att de kan utmana oss både med affärsmässig kompetens när vi sätter profilbeskrivningen och med kandidater vi annars inte hittat på egen hand. De är att verkligen måna om och tar sig tid att lära känna oss som kund för att på så sätt göra långsiktigt bra rekryteringar!”

Madeleine Celander, HR-chef, Dustin


”Kalibreringsdelen i rekryteringsprocessen av vår VD var väldigt värdefull för oss. Då det var många involverade från vår sida uppskattade vi Capasearch tydliga projektledarskap/ägarskap genom hela processen, vilket har bidragit både med driv framåt och en proaktivitet som har gjort det lätt för oss att planera. Vi upplever att Capasearch har varit otroligt serviceminded genom hela processen och kommunikativt skickliga, både gentemot oss och gentemot kandidaterna.”

Elin Hartelius, tf HR-chef, Plint

"Min uppfattning är att rekrytering framförallt handlar om försäljning. Det börjar med att genuint förstå rollen/utmaningen, både visionärt såsom praktiskt förväntan, för att sedan förstå var man hittar marknadens absoluta top-talanger och framförallt hur möjligheten ska presenteras för att skapa intresse. Capasearch har en orimligt bra förmåga att genomföra detta, briefen har vid varje rekrytering som jag genomfört med dem varit att hitta tier 1 talanger och ändå har vi blivit överraskande på nivån av presenterade kandidater. Jag rekryterar hellre några färre och tar Capasearch hjälp att stänga tier 1 än gör det billigare med sämre resultat."

Oskar Klingberg, Transformation på Colorama och Tech-grundare

Kaisa, ett svenskgrundat SaaS bolag på en internationell dynamisk resa med mål att generera kundupplevelse i världsklass.

"Vi behöver en CMO som förstår vår SaaS produkt på djupet -och vårt erbjudande. Det måste vara en tydlig ledare som utgör en länk mellan produkt- marknad och sälj”.

Daniel Petrell, VD, Kaisa

Genom vår erfarenhet av att rekrytera ledare inom verksamhetsutveckling och IT definierade vi tydligt de profiler som Nordic Finance var i behov av. Vårt fokus har inte bara varit att uppfylla kompetenskraven utan att hitta kandidater som passar väl in i företagskulturen.

”Vi har samarbetat med Capasearch i våra rekryteringar för COO och Head of IT. Capasearch har verkligen visat hur en proffsig och snabb rekryteringsprocess ska gå till! Vi är mer än nöjda med våra nya medarbetare som kommer hjälpa till att göra Nordic Finance ännu bättre.”

Hanna Blomqvist- CFO, Nordic Finance

Under 2021 gick Solkompaniet in i en ny fas som bolag med höga ambitioner att bli en av de ledande solenergiaktörerna i Europa. Då man etablerade flera nya affärsområden behövde man få in ny kompetens som inte fanns i bolaget sedan tidigare - och i hög takt. Ett initialt möte ledde till ett långsiktigt partnerskap.

"Det jag uppskattat mest är att vi får mycket coachning och hjälp kring hur vi ska tänka helhet, inte bara enskild rekrytering. Det har varit ett ovärderligt stöd i en process där ett helt team ska tillsättas på kort tid."

Josefine Runius, Head of Growth and Business Development, Solkompaniet

Givet vår expertis att ha rekryterat till flera SaaS-bolag fick vi förtroendet att rekrytera Stratsys nya CFO som skulle rapportera till VD och de nya ägarna Verdane. Ett gott samarbete ledde till förnyat förtroende då en ny CMO skulle tillsättas i ledningsgruppen.

”Engagemanget och energin stack ut. Ofta vill rekryterare bara sätta affären, men Capasearchs konsulter var måna om att det skulle bli rätt. Mycket lyhörda.”

Henrik Leepason, CEO, Stratsys

Andra kundcase

Familjens jurist

”Capasearch och Familjens Jurist bygger varandras värde och i rekryteringsprocessen är Capasearch en förlängning av oss och en viktig del av vårt varumärke.”

Victoria Thore, CEO, Familjens jurist

Fairpoint Capital

"Vi har använt Capasearch för rekrytering till både ledningsgrupp och styrelse. Processerna har skötts proffsigt och med starkt personligt engagemang från Capasearch-teamet. Vi har varit mycket nöjda med resultaten och kommer med god sannolikhet använda Capasearch för framtida rekryteringar."

Hadar Cars, Fairpoint Capital (TrusTrace, OneiO)

Head of Finance, TrusTrace

"The way the Capasearch team spend time to understand the needs both explicit and implicit is good. I also liked the time spent to understand the culture and softer aspects of the company and I felt that they had a good understanding of what we’re looking for."

Shameek Ghosh, CEO, TrusTrace