CHEFSREKRYTERING

Stratsys

Stratsys är ett av Sveriges snabbast växande SaaS-bolag. När de köptes upp av Verdane i oktober 2020 ökade tillväxttakten och därmed också behovet av ny kompetens in i bolaget. Givet att vi hade ett bra track record att ha rekryterat till SaaS-bolag fick vi förtroendet att rekrytera in en ny CFO.

Vad Stratsys sökte

Samarbetspartner för tillväxt

Ny CFO för att implementera SaaS-KPI:er Samarbetspartner för tillväxt

Ny CMO för att accelerera den digitala marknadsföringen

I uppdraget att hitta Stratsys nya CFO blev det viktigt att vi kunde säkra upp de kompetenser som bolaget behövde i en ny CFO. En ny rapporteringsstruktur skulle implementeras för att kunna följa de SaaS-metrics bolaget behövde ha koll på i sin tillväxt. Ett gediget searcharbete och ett upparbetat nätverk inom SaaS, gjorde det möjligt för oss att hitta den rätta kandidaten för Stratsys.

Ett gott samarbete med VD och investerare resulterade i nytt förtroende när ledningsgruppen skulle utökas med en ny CMO med tyngd på digital marknadsföring. Sedan tidigare hade Stratsys mycket god kompetens inom marknadsföring, så det blev viktigt för oss att skapa ett komplement till det befintliga teamet.

Vår erfarenhet av att ha rekryterat in flera ledare inom growth och digital marketing gjorde det tydligt för oss vilken profil som bolaget behövde. Det resulterade i en kandidat som tillsammans med sitt team skapat stort värde för tillväxten.

”Engagemanget och energin stack ut. Ofta vill rekryterare bara sätta affären, men Capasearchs konsulter var måna om att det skulle bli rätt. Mycket lyhörda.”

Henrik Leepason, CEO, Stratsys

Kontakta oss om caset eller vid andra frågor

Vilken tjänst vill du
rekrytera till?

Till vårt erbjudande

Andra kundcase

FLERTA TILLSATTA ROLLER

Familjens Jurist

”Capasearch och Familjens Jurist bygger varandras värde och i rekryteringsprocessen är Capasearch en förlängning av oss och en viktig del av vårt varumärke.”

Victoria Thore, Familjens jurist

CHEFSREKRYTERING

LRF Samköp

”Vi har jobbat med Capasearch i ett flertal rekryteringar. De har ett stort engagemang, de involverar och jobbar nära oss som kunder. De har också en gedigen process som säkras upp i alla led med bra och snabb återkoppling.”

Mårten Nilsson VD, LFR Samköps