Vi hjälper dig genom Executive Search

Vi på Capasearch hjälper dig att rekrytera din nästa ledare eller nyckelperson. Vår erfarenhet gör att vi snabbt sätter oss in i er bransch, ert företag och era utmaningar. När ni väljer att samarbeta med oss, lovar vi att utmana er och ställa de frågor som behövs för att nå framgång tillsammans.

Vilken roll behöver du rekrytera?

Vår erfarenhet av Executive Search och headhunting tillsammans med vårt nätverk gör att vi har möjlighet att ta oss an rekryteringar till ett stort antal roller och branscher. Nedan finner du exempel på några av de roller vi hjälper dig att rekrytera.

Executive Search VD, CFO och styrelse

Vi är väl insatta i de utmaningar som är förknippade med att rekrytera VD, CFO eller till en styrelse. Vi har genomfört många lyckade VD-rekryteringar, och vi kan garantera en både professionell och personlig process.

Chefsrekrytering C-level

Vi erbjuder hjälp med chefsrekrytering för alla typer av ledarroller i hela Norden. Eftersom vi menar att ledarskap är den viktigaste kompetensen hos en chef är det just ledaregenskaperna, och personen som besitter dem, som vi fokuserar på när vi genomför en chefsrekrytering.

Rekrytering mellanchef

En person på mellanchefsnivå ska, utöver ledarskapsförmåga, även ha förmågan att leda sina medarbetare i rätt riktning – även om riktningen bestämts av någon annan. Detta ställer krav på att kunna anpassa sig och leda autentiskt.

Rekrytering specialist

Det finns de som säger att av alla rekryteringsuppdrag är rekrytering av specialister det som är allra svårast. Vi är benägna att hålla med. Men det betyder samtidigt att vi får anstränga oss lite extra och ibland hitta nya, kreativa vägar – något som vi verkligen gillar.

Interimskonsulter

Oavsett om ni letar efter en effektiv och strategisk partner över tid, eller behöver tillfällig hjälp med en eller flera interimskonsulter, så kan vårt systerbolag Capacify vara den partner ni söker.

Second Opinion

Står ni inför det utmanande valet mellan utmärkta kandidater och fatta det avgörande beslutet? Vi här för att ge dig stöd i den mest kritiska fasen av din rekryteringsprocess. Vi erbjuder en exklusiv Second Opinion-tjänst som hjälper dig att göra det bästa valet.

Ledarskapsutveckling

Med Capasearch blir ledarskapsutveckling inte bara en utbildning – det blir en resa mot långsiktig framgång och en transformation av individ, team och organisation.

"Vi har valt att jobba med Capasearch i rekryteringar av chefer och andra nyckelpositioner. Engagemanget, närvaron och proffsigheten märks genom hela processen. Att de jobbar branschöverskridande och har inblick i många olika branscher gör att de kan utmana oss både med affärsmässig kompetens när vi sätter profilbeskrivningen och med kandidater vi annars inte hittat på egen hand. De är att verkligen måna om och tar sig tid att lära känna oss som kund för att på så sätt göra långsiktigt bra rekryteringar."

Madeleine Celander, HR-chef Nordics, Dustin

Vilka är dina rekryteringsbehov?

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal så pratar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering och Executive Search!

Vi har rekryterat inom bland annat:

  • SaaS och tech
  • Retail och E-com
  • Energi och hållbarhet
  • Bygg och fastighet
  • Bank, finans och försäkring
  • Medlemsnytta och ideella organisationer

Med fokus på kompetenser som;

  • Sälj, marknad och kommunikation
  • Produkt och affärsutveckling
  • Ekonomi, juridik och HR

Möt vårt team

Sara Heimer

Co-founder/Sr Executive Search Consultant
0722-34 53 19sara.heimer@capasearch.se

Lina Svensson

Head of Sr Search Consultants
0730-53-78-21

Sofia Puchy

Sr Executive Search Consultant
0707-89 50 86sofia.puchy@capasearch.se

Varför Capasearch?

Vi arbetar bransch- och rollöverskridande och vi vill påstå att det är det som gör oss bäst. Med större insyn i och insikt om många branscher får vi möjlighet att skapa förflyttningar som är positiva för både individer, bolag och på sikt hela samhället.
Vi tror att engagemang och resultat i moderna bolag skapas med hjälp av energi, passion, medmänsklighet och inkludering.
Vi vill göra skillnad för våra kunder och kandidater, genom vår kompetens, vårt engagemang och vår envishet att lösa de uppdrag vi tar på oss.