CHEFSREKRYTERING

Samarbete med Solkompaniet i deras tillväxtresa

Under 2021 startade Capasearch och Solkompaniet ett tätt samarbete för att på kort tid tillsätta flera roller.

Vad Solkompaniet sökte

Samarbetspartner för tillväxt

Flera nya roller som inte fanns sedan tidigare i bolaget

Ett flexibelt upplägg med hög leveranstakt

Ett stort uppdrag på kort tid

Solkompaniet, grundat 2010 och idag majoritetsägt av Axel Johnson, har en stark tillväxtagenda för att öka takten i skiftet till förnyelsebar energi. I den nya strategin formulerades två nya affärsområden där man på kort tid behövde hitta nyckelpersoner för att förverkliga strategin. Tillsammans identifierades roller och kompetensbehov, där Capasearch fick möjlighet att hjälpa bolaget med ett större antal rekryteringar i bolaget.

Hittills har vi hjälpt Solkompaniet att hitta:

  • Affärsområdeschef Mark
  • Affärsområdeschef Park
  • Säljchef Mark
  • Projektledare Mark
  • Markutvecklare
  • Digital Transformation Mark
  • Business and Project Developer Park
  • Säljchef Fastighet

"Det jag uppskattat mest är att vi får mycket coachning och hjälp kring hur vi ska tänka helhet, inte bara enskild rekrytering. Det har varit ett ovärderligt stöd i en process där ett helt team ska tillsättas på kort tid. Capasearchs konsult har hållit mycket hög kvalitet. Vi har uppskattat transparensen och ärligheten när hon inte varit nöjd. Det har gjort att vi kunnat tänka om tillsammans eller helt enkelt gett det mer tid. Det har skapat en trygghet att det finns ett riktigt engagemang för att det ska bli rätt person, inte bara fylla en roll."

Josefine Runius, Head of Growth and Business Development, Solkompaniet

Kontakta oss om caset eller vid andra frågor

Vilken tjänst vill du
rekrytera till?

Till vårt erbjudande

Andra kundcase

FLERTA TILLSATTA ROLLER

Familjens Jurist

”Capasearch och Familjens Jurist bygger varandras värde och i rekryteringsprocessen är Capasearch en förlängning av oss och en viktig del av vårt varumärke.”

Victoria Thore, Familjens jurist

CHEFSREKRYTERING

LRF Samköp

”Vi har jobbat med Capasearch i ett flertal rekryteringar. De har ett stort engagemang, de involverar och jobbar nära oss som kunder. De har också en gedigen process som säkras upp i alla led med bra och snabb återkoppling.”

Mårten Nilsson VD, LFR Samköps