CHEFSREKRYTERING

CMO till Kaisas

Kaisa, ett svenskgrundat SaaS bolag på en internationell dynamisk resa med mål att generera kundupplevelse i världsklass. ”Vi behöver en CMO som förstår vår SaaS produkt på djupet -och vårt erbjudande. Det måste vara en tydlig ledare som utgör en länk mellan produkt- marknad och sälj” Kaisas VD Daniel Petrell.

Vad Kaisa sökte i sin kandidat:

Bred bakgrund från en SaaS B2B affärsmodell var en grundläggande faktor. En driven och orädd person som med ett tryggt och tydligt ledarskap är en brygga mellan marknad- sälj- och produktteamet.

Minst fem års yrkeserfarenhet varav tre år som ledare av en marknadsavdelning i kombination med djup produktförståelse.

Affärsdriven med förmåga att navigera teamet mot satta mål där processer och strukturer ändras och förbättras i takt med bolagets utveckling.

Kandidatupplevelse

Vi har intervjuat Sara Klingberg som tillträdde rollen som CMO på Kaisa i oktober 2023, för att få hennes perspektiv på hur hon upplevde samarbetet med oss.

Kan du säga något om den initiala kontakten när vi hörde av oss om rollen. Hur fångades ditt intresse?

Jag hade kontakt med Sofia på Capasearch redan sedan tidigare, då hon hört av sig angående en annan roll. Vi gick aldrig vidare med den rollen, men Sofia höll kontakten. Hon såg till att hålla sig uppdaterad kring min arbetssituation och vilka förutsättningar som eventuellt skulle få mig att överväga att lämna min dåvarande roll, vilken jag trivdes i. När hon väl hörde av sig med denna roll visste hon redan att den var tydligt i linje med vad jag var ute efter, vilket gjorde införsäljningen relativt enkel.

Hur var den kommunikation du hade med vårt team under rekryteringsprocessen?

Kommunikationen med teamet, och då framförallt Sofia, var god under hela processen. Min upplevelse var hela tiden att det fanns en genuin vilja att få båda parter nöjda. Det handlade inte bara om att tillsätta rollen - istället fanns det ett tydligt intresse för att jag skulle vara en bra rekrytering för företaget samtidigt som jag själv skulle känna att jag hamnade rätt.

Kan du dela med dig av dina intryck av rekryteringsprocessens struktur och transparens?

Framförallt uppskattade jag att få frekventa uppdateringar. Precis som i de flesta rekryteringsprocesser stannade det ibland upp. Jag fick då information om varför, samt när processen förväntades röra sig framåt igen.

Sofia var också tydlig med vilka förväntningar som fanns från företagets sida vad gällde både profil och leverans. På så sätt fick jag möjlighet att tydligt överväga rollen innan jag gick in i processen, vilket kan spara en hel del tid för både företaget och kandidaten.

Vad var det i denna roll/företag som lockade mest?

Det som gjorde rollen intressant var den spännande resa företaget just påbörjat, kombinerat med de individer jag fick möjlighet att prata med. Kaisa är precis i startgroparna för omfattande ompositionering och fullständig rebranding, områden som också kommer vara i tydligt fokus under det kommande året. Båda dessa områden är - inte helt oväntat - väldigt roliga och utmanande för mig som marknadschef. Men kanske ännu viktigare var de människor jag träffade under processen. Kombinationen av en spännande resa och ett toppteam var vinnande.

Nu när du varit på Kaisa i några månader, hur känns det?

Det känns som att jag varit här betydligt längre än bara ett några månader. Jag har känt mig väldigt välkommen och hemma sedan dag ett. Det känns hur som helst väldigt kul att vara på plats och jag tycker att den bild som målades upp under rekryteringen har visat sig vara sann. Varje dag erbjuder spännande utmaningar, och jag ser fram emot den resan vi har framför oss.

Sammanfattning av uppdraget/ problemställning


I uppdraget att rekrytera Kaisas nya CMO var det av högsta vikt att säkra de kompetenser som bolaget hade satt upp för rollen och lika viktigt att hitta den ledarpersonlighet man eftersökte. Bolaget befinner sig i snabb tillväxt med ambitionen att bli världsledande i sin bransch. Det blev tydligt för oss att rollen innebär en unik möjlighet att bli en central nyckelspelare i att driva ett entreprenöriellt SaaS bolag vidare på en internationell expansionsresa.

För att få rätt profil på kroken i vår initiala search la vi stor vikt vid hur vi presenterade och sålde in rollen och bolaget vid vår första kontakt. Vi visste att de flesta kandidater på vår longlist redan är eftertraktade ledare idag och inte var ute efter ett nytt jobb så här gällde det att få dem nyfikna på att vilja veta mer för att sedan bygga deras fortsatta intresse genom hela processen. 

Resultat av uppdraget

Kundens förväntansbild på de kandidater som skulle presenteras var hög, vilket de och vi, var fullt medvetna om. Det var tydligt för oss att vi hade en utmaning framför oss, något som gör vårt jobb extra spännande och kräver att vi spetsar oss från start till mål. Genom vår mångåriga erfarenhet av att rekrytera ledare inom en bredd av branscher, inte minst inom SaaS, var det uppenbart för oss vilken profil Kaisa behövde. 

Efter en gedigen search och grundlig process genom intervjuer och tester kunde vi presentera ett urval riktigt vassa kandidater till rollen, där samtliga uppfyllde kundens krav och önskemål. 

Efter att kunden träffat de utvalda kandidaterna och tagit dem vidare i sin interna process lämnade de efter några veckor ett erbjudande till Sara Klingberg, en kandidat som har genererat betydande tillväxtvärde i de bolag hon varit verksam i. 

Jag är väldigt glad att Sofia och Capasearch kontaktade mig angående rollen på Kaisa! Deras proaktiva och transparenta approach, tillsammans med ett genuint intresse för att tillgodose både företagets behov och mina professionella önskemål, bidrog till en smidig och bra process. Min första tid hos Kaisa har varit väldigt givande.

Den positiva atmosfär och den spännande resa som målades upp under rekryteringsprocessen stämmer väl överens med min nya roll och jag ser fram emot att få bidra till resan framöver.

Sara Klingberg - CMO, Kaisa

Kontakta oss om caset eller vid andra frågor

Sofia Puchy

Sr Executive Search Consultant
sofia.puchy@capasearch.se0707-89 50 86

Vilken tjänst vill du
rekrytera till?

Till vårt erbjudande

Andra kundcase

FLERTA TILLSATTA ROLLER

Familjens Jurist

”Capasearch och Familjens Jurist bygger varandras värde och i rekryteringsprocessen är Capasearch en förlängning av oss och en viktig del av vårt varumärke.”

Victoria Thore, Familjens jurist

CHEFSREKRYTERING

LRF Samköp

”Vi har jobbat med Capasearch i ett flertal rekryteringar. De har ett stort engagemang, de involverar och jobbar nära oss som kunder. De har också en gedigen process som säkras upp i alla led med bra och snabb återkoppling.”

Mårten Nilsson VD, LFR Samköps