20 apr 2021

Anonym rekrytering eller inte? Tänk såhär!

Anonym rekrytering skapar stora möjligheter att i ännu större utsträckning hitta rätt person till rätt roll. Utan att bakbindas av förutfattade meningar eller omedveten diskriminering. Efter en nyligen genomförd anonym rekrytering vill vi dela med oss av våra tankar och lärdomar. Både kring vilka fördelar det innebär för dig som rekryterar men också de reflektioner vi som rekryterare gjort.

Varför anonym rekrytering?

Tillgängligheten på arbetsmarknaden har utan tvekan ökat det senaste året. Vi ser att geografiska avstånd kan överbryggas med digitala möten. Att hitta nya lösningar har blivit en del av vardagen. Vi tänker därför att vi även är mogna för att, på riktigt, tänka utanför boxen också när det kommer till att öppna dörren för mångfald och fördomsfrihet. Att sätta ord som nolltolerans även för den omedvetna diskrimineringen på agendan. Genom att använda anonym rekrytering skapar vi förutsättningar för att lyfta blicken och hitta rätt kompetens, snarare än rätt yttre faktorer.

Våra insikter om anonym rekrytering

  • Det svåraste är att inte försäga sig! Och samtidigt går det förvånansvärt snabbt att ställa om till mer neutrala beskrivningar, pronomen och ord.
  • Det tar tid! Att anonymisera material som inkomna CV är tidskonsumerande. De stora dragen är enkla. Men mindre detaljer som hur man beskriver sin fritid eller sin familj färgar bilden av kandidaten mer än vi tror. Det behöver man också arbeta med.
  • Det är berikande att tvingas tänka i nya banor. Nya sätt att beskriva kandidaterna levande kräver inte bara ett nytt språk utan också helt andra synvinklar.
  • Fördomar för oss lätt in på fel bana. Under kandidatpresentationerna märker vi att det är ofrånkomligt att måla upp en bild av exempelvis kön/ålder. Vårt behov att kategorisera blir en omedveten drivkraft och i de flesta fall visar det sig att våra gissningar är fel.
  • Medvetenhet räcker lång väg. Vi hade rekommenderat samma kandidater men kände oss i detta uppdrag mer fria i vårt sökande. Målet är ju alltid rätt person på rätt plats! Uppdragsgivaren har ofta en bild över var kompetensen finns och på detta sätt kan vi gå förbi fördomarna, prata om det och jobba med dem.
  • Det är svårast att anonymisera ålder. Processen förflyttar dock ett medvetet fokus från ålder till erfarenheter från tidigare anställningar.
  • Sammanfattat: Är ditt mål ökad mångfald och samtidigt att hitta den mest kompetenta arbetssökanden är en anonym rekrytering värt den extra tid den tar!

Vad är anonym rekrytering?

Anonym rekrytering innebär att alla ansökningar och rekryter anonymiseras och ”tvättas” från faktorer så som ålder eller kön. Ofta genomförs denna typ av rekrytering för att på ett medvetet sätt utesluta risken för omedveten eller medveten diskriminering.

Från SOS Barnbyar

Du kan söka jobb hos oss! Men vi vill inte veta ditt namn, din ålder eller din könstillhörighet. För det ska inte avgöra om du får jobbet eller inte.

"Det är oerhört viktigt att vi som arbetsgivare ligger i framkant och testar oss fram för att göra allt vi kan för att minska diskrimineringen på arbetsmarknaden.”

Malin Marken, HR-chef


Vårt searchuppdrag består till stor del av att vara en mellanhand där vi identifierar och söker upp relevanta kandidater. I detta uppdrag gav processen oss ännu större möjlighet att aktivt jobba för en så stor mångfald som möjligt. Att bli ännu mer kreativa kring var vi letar efter profiler med kompetensen vi söker. När sedan kandidaterna ska presenteras börjar anonymiseringen på allvar. Vi har inte någonstans i urvalsprocessen avslöjat något utöver kompetenser och tidigare erfarenheter. För SOS Barnbyar har det inneburit att de utmanat sig själva i att välja utan att störas av godtyckliga värderingar.

Är du mer nyfiken på hur SOS Barnbyar tänkte kring rekryteringen? Lyssna på detta poddavsnitt!

Funderar du på anonym rekrytering? 4 punkter att tänka igenom innan du väljer:


1. Vad är syftet?

Kanske är det att skapa en synlighet internt i organisationen? Väcka samtalet kring de förutfattade meningar som tas för givna för att kunna tänka nytt? Påverka samhället i stort och gå i bräschen för en bransch? Eller handlar det helt enkelt om att göra allt för att komplettera en alltför homogen arbetsgrupp? Eller vill du vara säker på att inte färgas av ”yttre faktorer” för att vara säker på att det är just rätt kompetens som rekryteras in? Oavsett vilket syftet är så är vårt tips att börja med att definiera det. Och kommunicera det både internt och externt. Reflektera och välj vad som ska bort och våga ställa frågan till er själva om vad som färgar er bild och vilken effekt det får?

2. Har du tiden?
Underskatta inte den tid som behövs för interna diskussioner, anonymisering av inkomna CV alternativt att avsätta interna resurser för att skapa anonymt presentationsmaterial. Se till att redan på förhand planera in att det kommer att ta mer tid. Speciellt om det är första gången.

3. Ta hjälp!
Är det första gången är rekommendationen att ta stöd av någon som gjort anonym rekrytering förut. Det hjälper dig att få syn på vilka delar du eventuellt har missat. Oavsett om det är en searchprocess eller om kandidaterna själva skickar in ansökan behöver du fundera igenom hur kandidaterna informeras, vad de behöver tänka på och inte minst ”what’s in it for them?” Det är oerhört lätt att falla på detaljerna som något så enkelt som formatering i ett inskickat dokument, som döpts om men ändå avslöjar sig i en presentationsvy.

4. Våga testa och utvärdera!
Se till att utvärdera ordentligt processen efteråt. Kanske är det inte något som kommer vara rätt för alla rekryteringar framöver men mest troligt kommer hela organisationen få med sig viktiga lärdomar framåt, lärdomar som är ett steg på vägen mot ett mer fördomsfritt samhälle!

Anonym rekrytering – ett sätt att nå fördomsfri rekrytering

Vi har genomfört flera anonyma rekryteringsprocesser och slås alltid av dess fördelar. Vilken kraft det skapar i ett företags arbete för mångfald. Vill du prata anonym rekrytering? Hör av dig!

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering. Hör av dig!

Inspireras av SOS Barnbyar

Vår allra senaste anonymiserade rekryteringsprocess var tillsammans med SOS Barnbyar. Till skillnad från många av våra rekryteringar så utmanar denna typ av process oss att tänka nytt vilket är både givande och stimulerande. Uppdraget från SOS Barnbyar var att ta fram kandidater utan att ge dem möjlighet att låta fördomar eller förutfattade meningar färga deras urval.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar