12 Oktober

VD-rekrytering: Hur Executive Search skapar framgångsrika resultat

Att rekrytera en VD är en av de mest avgörande besluten ett företag kan ta. En VD har en enorm inverkan på företagets riktning, kultur och framgång. I det här inlägget kommer vi att utforska varför VD-rekrytering är viktig och hur du genom Executive Search kan hitta den perfekta kandidaten.

Second Opinion

Vi på Capasearch erbjuder tjänsten Second Opinion vilket innebär att vi, som erfarna rekryteringsexperter, ger en oberoende och objektiv syn på era egna kandidater. Varför kan det vara bra? För att se till att du fattar rätt beslut när det gäller att tillsätta nyckelpersoner.

Att göra felrekryteringar kan vara kostsamt och tidskrävande. En extern andra åsikt av någon som är mycket van vid att rekrytera och bedöma huruvida en kandidat är rätt för en roll kostar inte så mycket men kan minska risken för att anställa fel person och hjälpa till att spara tid och pengar på lång sikt.

Att fundera över vid internrekrytering av VD

Att rekrytera internt kan i vissa fall vara helt rätt, men det finns några potentiella fallgropar som är bra att tänka på.

Många interna kandidater har en stark bakgrund inom företaget, vilket kan vara en fördel, men också innebära brist på extern erfarenhet. Ofta kan nya perspektiv vara avgörande för att ett bolag ska utvecklas framåt. En intern kandidat kan vara mer benägen att upprätthålla befintliga rutiner och tänkesätt vilket kan vara negativt om det krävs förändring inom organisationen.

En medarbetare som redan är en del av företaget kan också ha svårt att initiera förändringar om det finns starka relationer och lojalitet gentemot befintliga arbetsmetoder och medarbetare. Det kan innebära utmaningar för det fall organisationen behöver en ny inriktning eller en ny typ av ledarskap. Interna kandidater, som arbetat länge på företaget, kan också ha ett begränsat externt nätverk, vilket kan innebära en risk när det handlar om att bygga externa relationer med exempelvis potentiella samarbetspartners och investerare. En VD behöver ofta ett starkt externt nätverk för att driva företagets tillväxt och affärsstrategi så försäkra dig om att din interna kandidat har detta.

Om du ändå känner dig övertygad om att den interna kandidaten är den rätta (för så kan det verkligen vara!) kan det ändå vara bra att ta hjälp av extern part för en second opinion. Även om det är helt omedvetet kan du som beslutsfattare vara påverkad av personliga relationer och tidigare erfarenheter med kandidaten vilket kan leda till brist på objektivitet i bedömningen av kandidatens kompetens och förmåga. Därav är det ofta bra att ta hjälp av en extern part för en second opinion.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

En lyckad VD-rekrytering är avgörande för företagets framgång. Att använda sig av en erfaren extern partner inom Executive Search innebär att du får hjälp med att identifiera den perfekta VD-kandidaten som kommer att leda företaget framåt på ett framgångsrikt sätt.

Kontakta Capasearch idag för att inleda en diskussion om din VD-rekrytering. Vi är här för att hjälpa dig!

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar