13 april 2022

Distansledarskap i praktiken - så gör du!

Att leda på distans har blivit helt avgörande under pandemin. Det är numera en del av alla moderna och effektiva organisationer. Att kunna påverka tid och fysisk plats för sitt arbete är en konkurrensfördel när alltfler önskar friheten att kunna styra vart och när man jobbar. Det ställer höga krav på oss som ledare och vi behöver anpassa oss till nya sätt att arbeta.

Redan innan pandemin bröt ut ökade andelen medarbetare som arbetade på distans och har sedan dess ökat drastiskt. Omställningen till att arbeta hemma och mer digitalt har blivit oundvikligt.

6 tips på ett mer effektfullt distansledarskap

  1. Tydlig strategi och struktur för hur, när och var kommunikation och möten ska ske. Vilka digitala verktyg/kanaler och plattformar ska användas och när? Syfte med mötena och tydlig agenda.
  2. Regelbundna avstämningar både i grupp och individuellt. Informellt och formella möten med agenda.
  3. Tydlighet kring mål, förväntningar, förhållningssätt och ansvarsfördelning blir extra viktigt när ni inte ses dagligen.
  4. Ring dina medarbetare istället för att maila, viktigt med dialog för känsla av närvaro och du får en chans att höra hur medarbetaren har det.
  5. Följ upp arbetet och fråga för att få ett kvitto på att ni ser på uppgiften på samma sätt för att undvika eventuella missförstånd.
  6. Använd digitala verktyg och plattformar/kanaler för daglig kontakt och kommunikation för exempelvis ”checkin” och kunna dela information med varandra. Det skapar en känsla av sammanhang.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar