10 nov 2020

Få ännu mer ut av ledningsgruppen

Har din ledningsgrupp också fastnat i hjulet där ni har fullt upp med det dagliga arbetet, möten och agendor som ska hinnas igenom? Det är inte ovanligt. Det är tyvärr vår erfarenhet att många ledningsgrupper inte tar sig tiden att reflektera över sitt samarbete och hur de kan utvecklas till ett starkt team. Det tenderar att leda till att man inte använder allas kompetens på ett effektivt sätt och därmed heller aldrig når sin fulla potential. Så, hur ska man göra för att bli mest effektiv och lägga grunden för framgång?

Under 9 år av min chefskarriär ägnade jag mig åt ledningsarbete. Olika grupper och olika utmaningar, men överlag fungerande grupper som presterade bra ihop. Först nu, när jag arbetat med att träna ledningsgrupper i 10 år har det blivit tydligt hur viktigt ett proaktivt arbete med gruppen är. Där samarbete, kommunikation, tillit, förtroende och tydliga roller står i centrum. Så här i efterhand inser jag att vi förmodligen kunde varit både mer effektiva och kreativa. Främst genom att skapa tid och utrymme för att jobba med våra relationer. Det är lätt att vara efterklok. Just därför har jag samlat ihop mina främsta tips som gör att ni kan ta steget mot en mer effektiv grupp redan nu.

Våga visa mänsklig sårbarhet

Inom ledarskap är förmågan att visa sårbarhet just nu högt på samtalsagendan. Att visa sig sårbar är snarare en styrka istället för en svaghet. Vi ser en längtan efter att få vara oss själva fullt ut. Få testa, göra fel, säga fel och visa rädsla. Att vara i ett sammanhang där vi byter prestige mot sårbarhet, nyfikenhet och gemenskap.

Att skapa en sådan kultur är lättare sagt än genomfört. Fundera själva, hur sårbar vågar du vara utan att känna att du riskerar något? Var går gränsen? Någonstans måste man dock börja och vi har sett att det är det allra bästa sättet för att skapa trygghet och tillit i en grupp. Att lyckas skapa en grupp där alla kan vara sig själva och bidra med hela sig utan att känna rädsla eller oro är avgörande för en framgångsrik ledningsgrupp.

Släpp det individuella och fokusera på gruppen – du är inte ensam

Många ledningsgrupper skulle tjäna på att släppa det individualistiska fokuset till förmån för ett mer kollektivt fokus. Då kan man dra full nytta av att man är en grupp olika individer där styrkan ligger i att tillsammans jobba mot gemensamma mål och uppdrag. I en ledningsgrupp är du inte ensam och ensam är inte stark. Trots det är min erfarenhet att många chefer känner sig ensamma, trots att de ingår i en ledningsgrupp.

”I en ledningsgrupp är du inte ensam och ensam är inte stark.”

Prioritera relationerna och ni blir en högpresterande grupp

En ledningsgrupp behöver prioritera relationsskapande och aktivt arbeta med att skapa psykologisk trygghet. Det kräver att alla i gruppen verkligen vill jobba aktivt på ökad självinsikt. Det är grunden för att förstå hur man bidrar till gruppens samarbete och effektivitet. Det kräver träning i aktivt lyssnande, nyfikenhet och ett icke-dömande förhållningssätt. Resultat blir en mer välmående och kreativ grupp som bryr sig mer om varandra och att tillsammans nå resultat!

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering. Hör av dig!

Skapa förtroende för feedbackkultur

Förtroende och tillit är också en förutsättning för feedback, vilket är en förutsättning för utveckling. Det är också grunden för att man ska våga ifrågasätta prioriteringar, perspektiv och våga utmana varandra. Med mod och nyfikenhet kommer allas perspektiv fram och besluten blir bättre samtidigt som vi håller engagemanget högt med fokus på gemensamma mål.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar