8 November

Hållbarhet -den nya kompetensen för framtiden

I takt med att hållbarhetsfrågor tar allt större plats i dagens företagsvärld behöver företag säkerställa att de är rustade för framtiden. Från och med januari 2024 gäller det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilket innebär att betydligt fler bolag än tidigare kommer ha fokus på hållbarhet.

Detta har skapat en hög efterfrågan av specialiserad kompetens inom området. Företag är nu tvungna att utveckla sina team och rekrytera nya talanger som har förmågan att navigera i den nya verkligheten för att hålla jämna steg med den hållbara utvecklingen.

CSRD -möjligheten till innovation

Denna omställning kan för företagen upplevas som en stor utmaning. Vid sidan av att uppfylla lagkraven med mycket ny datainsamling måste företagen bygga en kultur av hållbarhet inom organisationen så att hållbarhet integreras i företagets kärnverksamhet. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kommer omställningen inte bara handla om extraarbete i form av insamling, systematisering och rapportering av data utan arbetet kommer att leda till affärsutveckling för företagen.

CSRD har verkligen potentialen att vara en katalysator för innovation för de företag som nyttjar den möjligheten. Genom ny data kommer företagen lära känna sin verksamhet på ett nytt sätt och detta kommer att förbättra företagen. Att företag ska rapportera på ett nytt sätt kommer i sig givetvis inte leda till förändring men genom krav på hållbarhetsredovisning kommer företagen behöva ändra sina affärsmodeller vilket kommer att leda till förändring.

Rekrytering av hållbarhetskompetens


Hållbarhet är inte längre en trend, det är en nödvändighet. De företag som omfamnar denna nya era och satsar på rätt kompetens kommer att vara de som är bäst rustade för framtiden. CSRD är mer än bara uppfyllande av lagkrav. Det är en möjlighet att omvandla företagens synsätt på hållbarhet och innovation. Företag som tar initiativ och ser utöver uppfyllandet av kraven kommer att hitta möjligheter till tillväxt och konkurrensfördelar i den nya hållbarhetsdrivna ekonomin.

Som rekryteringsbolag ser vi på Capasearch att det är vår uppgift att hjälpa företag att hitta rätt kompetens för att driva fram den hållbara utvecklingen. Tillsammans kan vi bygga en mer hållbar och ansvarsfull framtid för företagsvärlden. Hör av er om ni behöver hjälp!

Prata med oss om vilken kompetens ni har behov av! Sara Heimer, Co-founder/Sr Executive Search Consultant är vår expert inom detta område. Sara har ett stort intresse för hållbarhet och har en professionell bakgrund som bolagsjurist. Kontakta Sara via mail: sara.heimer@capasearch.se, eller via telefon: 0722-34 53 19.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Företag med hållbarhetsredovisning står inför en strategisk omställning och detta är viktigt att inse vid den kompetensväxling och rekrytering som kommer att krävas.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar