20 maj 2024

Mod är en ingrediens för ökade perspektiv i styrelserummet

Mod är en ingrediens för ökade perspektiv i styrelserummet

I en värld som ständigt förändras och blir alltmer global, är det avgörande att våra styrelserum innehåller rätt kompetens för att framgångsrikt navigera i denna dynamik.

Vi är glada att meddela att vi har en gästbloggare hos oss – Hanna Moisander, grundare av deb. Hanna har skrivit en insiktsfull text om vikten av mod och mångfald i styrelserummet. I sin bloggpost, "Mod är en ingrediens för ökade perspektiv i styrelserummet," delar Hanna med sig av sina tankar om hur traditionell rekrytering ofta begränsar organisationers utvecklingsmöjligheter och hur en diversifierad styrelse kan leda till bättre finansiell prestation och innovation.

Utvidga sökningen av styrelsekompetens

Att utvidga sökningen av styrelsekompetens bortom de traditionella nätverken, och istället aktivt söka efter kandidater som besitter de specifika kompetenser som behövs, innebär inte enbart att prioritera mångfald i dess traditionella bemärkelse utan att framför allt fokusera på att finna rätt sammansättning av kompetenser, erfarenheter och färdigheter som kan driva ett företag framåt.

Rekommendationer för framgångsrik rekrytering

Vid styrelsetillsättning gäller det att vidga sina vyer och vara modig i sin sökning vid kritisk mappning av kompetensbehov. Många gånger kan detta arbete underlättas genom att ta hjälp av professionella valberedare, search-firmor såsom Capasearch eller nätverk såsom deb. eftersom dessa kan presentera kandidater med nya perspektiv helt utifrån kompetens.

Vägen framåt!

Tyvärr har vi troligtvis en lång väg kvar att vandra när det gäller att ändra strukturella mönster i styrelserekrytering. Enligt Almi's senaste prognos kring jämställda styrelser ska detta ske först år 2053. Detta kan kännas tungt, men det är genom att fokusera på lösningar till problemet som förändring kan ske. Så låt oss tillsammans arbeta för att bryta gamla mönster. Om vi väljer att fokusera på en styrelsetillsättning åt gången och tar ansvar för att mappa behoven mot rätt kompetens genom att ta in kandidater även utanför det befintliga nätverket kommer vi att möta både dagens och morgondagens utmaningar på ett bättre sätt.

Och vi på Capasearch och deb. finns här för att hjälpa er!

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Tips och råd att ta med dig vidare:

  • Vidga rekryteringssökningen bortom traditionella nätverk
  • Använd professionella valberedare och search-experter för att hitta rätt kompetenser
  • Skapa en långsiktig plan för kompetensbehov och rekrytering

Vi ser fram emot att höra din syn på dessa viktiga frågor och diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att uppnå en mer balanserad och inkluderande framtid för näringslivet.

Om du tycker att ledande positioner lika intressant som vi gör, eller om du ser ett behov av att rekrytera fler ledande talanger till ditt företag, tveka inte att nå ut

Kontakta Capasearch VD Charlotte Mårdh på charlotte.mardh@capasearch.se eller

Hanna Moisander Grundare från Deb hanna@joindeb.se

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar