9 mar 2021

Så bygger du en kultur med självledarskap

På senare år har ledarskapet blivit så mycket mer än det formella chefskapet. Vi är alla ledare som mer eller mindre förväntas leverera resultat, hantera omvärldsförändringar, agera och ta beslut. Hur får vi det att fungera i praktiken? Vad krävs av organisationen och av dig för att skapa en kultur byggd på självledarskap? Och vad är självledarskap?‍

Konkreta tips för självledarskap

Här kommer några tips på vägen för dig som vill nå ända fram:

 • Prata om och låta alla i gruppen få reflektera och identifiera sina drivkrafter och värderingar. Att känna till sina värderingar gör det lättare att prioritera. Det i sin tur förebygger stress och leder till mer synbara resultat.
 • Involvera alla i processen att definiera önskvärda beteenden kopplat till självledarskap.
 • Kommunicera och de viktigaste målen - det hjälper var och en att bidra och se vad som behöver prioriteras.
 • Lägg tid på att prata om varandras drivkrafter och behov för ökad teamkänsla och förbättrat samarbete. Hur kan var och en bidra med sina styrkor till den gemensamma uppgiften?
 • Möjliggör tid till strukturerad reflektion för lärande och utveckling.
 • Uppmuntra till att aktivt be om feedback i syfte att utvecklas och fråga när något är oklart.
 • Lyft och synliggör goda exempel på självledarskap.
 • Erbjud aktiviteter så som Mindfulness för ökad prestation och välmående.
 • Jobba med målstyrning som stödjer den önskade förflyttningen och kulturen. Jobba strukturerat med uppföljning.
 • Lyft in självledarskap i olika forum och möten. Dela exempel när jag visade på gott självledarskap och mindre bra. Vad lärde jag mig från det?
 • Dela in i buddy-par för stöttning och coachning.

En organisation byggd på en hög grad av självledarskap är en organisation där alla tar ansvar för sin utveckling, lärande och känner till de övergripande målen. Alla vet vad de behöver göra och prioritera för att nå dit. Det leder till effektivare organisationer som ger utrymme för innovation och med mer välmående medarbetare som når resultat tillsammans.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Företagets värderingar och mål behöver linjera med dina

En fördel för att nå självledarskap är att ha koll på sina egna drivkrafter, värderingar och mål. I bästa fall stämmer de överens med företagets syfte och värderingar.

För att nå riktig framgång i en organisation räcker det inte att ha koll på sitt eget uppdrag, mål, drivkrafter, behov och styrkor. Hela syftet med ett självledarskap är att det är ett kontinuerligt arbete som syftar till att skapa största möjliga värde tillsammans.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar