17 oktober

Second Opinion

Second opinion inom rekrytering är en process där rekryterande företag/organisation söker ytterligare bedömning av en kandidat hos en extern part innan slutligt beslut om anställning fattas. Detta syftar till att minska risken för felrekrytering vilket kostar mycket tid och pengar.

Opartisk och professionell bedömning

Vi utvärderar kandidaterna noggrant med hjälp av välbeprövade metoder och verktyg som vi vet är framgångsrika.

Det mest värdefulla med vår Second Opinion-tjänst är att den ger dig en opartisk och professionell bedömning som grundar sig på konkreta fakta.

Varför är det smart att använda sig av tjänsten Second Opinion?

Second opinion inom rekrytering kan vara särskilt användbart när det handlar om nyckelpositioner eller om företaget/organisationen har haft problem med felrekryteringar tidigare. Det kan också vara till särskild nytta om det rör sig om en intern rekrytering där ni som bolag/organisation vill få en objektiv bedömning av kandidaten. Även om det är helt omedvetet kan du som beslutsfattare vara påverkad av personliga relationer och tidigare erfarenheter med kandidaten vilket kan leda till brist på objektivitet i bedömningen av kandidatens kompetens och förmåga.

Genom att involvera oss som externoberoende expert i rekryteringsprocessen samlar ni in mer data som ökar chanserna att fatta det bästa beslutet utifrån fakta. Rekrytering är svårt men vi på Capasearch är vana vid att bedöma kandidaters lämplighet för en tjänst.Genom att vi varje dag träffar många kandidater har vi en bred referensram som gör att vi kan sätta er kandidats prestationer och personlighet i perspektiv.Att använda sig av en Second Opinion är en strategi som främjar objektivitet och chanserna för att ni rekryterar någon på lång sikt.

En extern andra åsikt av någon som är van vid att rekrytera och bedöma huruvida en kandidat är rätt för en roll kostar inte mycket pengar men kan minska risken för att anställa felperson vilket är kostsamt både i tid och pengar.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Med Capasearch kan du vara säker på att du fattar ett beslut utifrån den mest pålitliga och informerade synvinkeln.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar