15 September

Självledarskap: Tips för att lyckas!

Aldrig har det personliga ledarskapet varit viktigare. Vi lever i en snabbrörlig och komplex tid med överflöd av informationsinhämtning och ständiga förändringar. Organisationsstrukturer ändras och vi jobbar mer i självorganiserade team, projekt och nätverksorganisationer samtidigt som andelen som jobbar hemma har ökat i pandemins spår.

Att arbeta effektivt under nya förhållanden ställer krav på vår förmåga att leda oss själva, att ha koll på vårt uppdrag, mål och vår egen motivation. För vissa funkar det utmärkt och för andra krävs det mer när närheten till kollegor och arbetsmiljön ändras. I denna artikel beskriver vi vilka förutsättningar som behöver finnas och ger dig fem tips på hur du stärker ditt självledarskap.

Varför självledarskap?

  • Alla tar ansvar och känner ägandeskap för målen.
  • Ställer krav på kommunikation och samarbete.
  • Får koll på sina egna drivkrafter och värderingar.
  • Avgörande för att hålla hög förändringstakt.
  • Skapa största värdet tillsammans.

5 tips för att stärka ditt självledarskap

1. Öka medvetenheten genom att avsätta tid till reflektion.
2. Var nyfiken och öppen för feedback. Se det som en möjlighet att utvecklas.
3. Ta ansvar genom att fråga om något är oklart. Stäm av förväntningar och var tydlig med dina.
4. Fokusera på det som du kan påverka. Gör aktiva och medvetna val.
5. Boka in dig på coaching. Individuella samtal är ett kraftfullt verktyg för utveckling.

Träna dig till ett stärkt självledarskap

För att kunna leda dig själv fullt ut behöver du bottna i dig själv. Det finns ingen quick-fix och du måste träna. När du bottnar i dig själv, dina värderingar och vad som är meningsfullt för dig då är det lättare att leda dig själv i den riktning du vill.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Företagets värderingar och mål behöver linjera med dina

En fördel för att nå självledarskap är att ha koll på sina egna drivkrafter, värderingar och mål. I bästa fall stämmer de överens med företagets syfte och värderingar.

För att nå riktig framgång i en organisation räcker det inte att ha koll på sitt eget uppdrag, mål, drivkrafter, behov och styrkor. Hela syftet med ett självledarskap är att det är ett kontinuerligt arbete som syftar till att skapa största möjliga värde tillsammans.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar