Framtidens kompetensförsörjning: insikter från Silicon Valley

Vår egna Yvonne Ericsson delar sitt perspektiv efter sina 15 år i USA.

The Capital of Innovation, dvs Silicon Valley är känt som ett globalt epicentrum för tech-innovationer sedan flera decennier tillbaka och är hem för flera av världens mest inflytelserika och innovativa teknologiföretag, inklusive jättar som Apple, Oracle, Tesla, Intel, Google, Netflix, Facebook, NVIDIA och nu senast Open.ai och Anthropic. Om Kalifornien hade varit ett eget land skulle det vara världens 5:e största ekonomi räknat i BNP.

Att ha ett öra mot marken i denna region och ta del av trender tror vi på Capasearch och Capacify Interim Consulting ger insikter om framtidens kompetensbehov, roller och hur man kommer att tänka kring rekrytering och kompetensförsörjning i framtiden.

Det är också nu vi börjar se stora förändringar i vad företag letar efter hos kandidater. Det handlar mindre om ”hard skills”(degree - examina) och alltmer om ”soft skills”, dvs den personlighet och de färdigheter en anställd tillför organisationer i form av exempelvis lagarbete, anpassningsförmåga, kommunikationsförmåga och problemlösning. Detta tillvägagångssätt förändrar inte bara hur vi anställer, utan också vem vi anställer, vilket gör arbetsmarknaden mer mångsidig och dynamisk.

Det finns en ökande trend mot projektbaserad anställning och nyttjande av frilansande talanger. Studien "Freelancing in America" av Upwork visade att 36 % av den amerikanska arbetsstyrkan frilansar/konsultar, vilket är en siffra som förväntas öka kommande år. Denna förändring belyser det ökande beroendet av flexibel, projektbaserad och interimistisk talang.

För att få ytterligare djup och insikt från Silicon Valley, har jag precis haft inspirerande Zoom-möten med två affärsbekanta från ”dalen” – Andrea Tegstam, som driver egen rekryteringsfirma samt Eva Nahari som är tech-investerare på DNX Venture.

Andrea Tegstam, som är på plats i Silicon Valley, jobbar med executive search sedan 10 år och då främst med snabbväxande VC/PE-stödda startups inom Tech. Nu driver Andrea sin egen firma, Conscious Search, och hjälper även Capasearch i internationella rekryteringsprocesser.

Hur upplever du generellt rekryteringsmarknaden i Silicon Valley efter pandemin och den totala lockdown som infann sig i och med covid?

- Den nuvarande marknaden i Silicon Valley är fortfarande avvaktande och tech är i förändring. Covid-pandemin innebar en riktig ”Tech-hausse” som vi såg 2021-2022, men att återgå till normalitet har inneburit minskad efterfrågan. Detta i kombination med hög inflation, höga räntor och händelser såsom kollapsen av Silicon Valley Bank, väckte stor oro inom Tech-sektorn samt ökade pressen från och riskoviljan hos investerare.

Den ”överrekrytering” som skedde framför allt inom Big Tech under pandemin korrigerades genom den stora uppsägningsvågen, som vi såg förra året (2023) och som fortfarande pågår. Därför finns det just nu mycket duktig och erfaren kompetens på marknaden. För många personer, som tidigare upplevt jobbsäkerhet i stora tech-företag, är detta en period av omvärdering av var man ska arbeta framöver och hur.
Interims- och konsult-partnerskap samt sk ”Fractional” dvs deltidsanställningar på uppgång. Med Silicon Valley som hub för AI-innovation är detta uppenbarligen en sektor där många företag behöver mycket ny kompetens och vi ser också en positiv trend inom icke-teknikorienterade företag.  Så det är definitivt inte dysterhet och undergång när det gäller nuvarande arbetsmarknaden i USA, utan snarare en allmän avvaktande hållning för att utvärdera och navigera all osäkerhet både lokalt och nationellt (inte minst med valår 2024).

Ser du någon form av ny kompetens som efterfrågas i Silicon Valley?

- Det stora fokuset ligger nu på AI och hur det kommer att utvecklas över olika branscher, eftersom denna nya teknik påverkar alla sektorer. Från den initiala explosionen förra året när Chat GPT spred sig som en löpeld, kommer 2024 innebära en tydligare och mer nyanserad utveckling. Det kommer att bli ett större fokus på dataintegritet och cybersäkerhet samt utveckling av hur och när Gen AI och LLM ska användas, vilket kommer skapa en stor efterfrågan på kompetens inom dessa områden. Några nya titlar här i USA som vi ser just nu är bla: AI product manager, AI research scientist, AI ethics specialist, computervision engineers, CAIO (Chief AI Officer), etc.
 Vi står inför en stor omvandling, som kan erbjuda stora möjligheter för mjukvaruingenjörer som investerar i kompetensutveckling genom att lära sig nya programmeringsspråk, datamodellering, maskininlärning samt anpassning till kraven på kritiskt tänkande, psykologi och etik för att lösa problem och analysera användarinput.”

Har bolag i USA börjat rekrytera på annat sätt efter att "hybrid modeller", med kombinerat arbete på kontoret och hemma, blivit introducerat?

 - Många företag har implementerat hybridscheman (vanligtvis tis-tors på kontoret) med varierande resultat. För ledningsgrupper är produktivitetsmätning, cybersäkerhet, upprätthållande av kultur och samarbete viktiga nyckelfrågor med en arbetsstyrka som helst jobbar hemifrån. Samtidigt behöver hårt arbetande medarbetare med långa pendlingstider starka incitament för komma tillbaka till en hybrid arbetsstil och/eller gå tillbaka heltid på kontoret. Vi kommer säkert att se företag gå i båda riktningarna med anpassade verktyg som främjar att bygga en stark företagskultur samt tillhörighet. För många ledare innebär detta en ökad press för att bygga förtroendebaserade organisationer med ökad transparens och ökad förmåga att behålla talang.”

Hur ser man på interims-tillsättningar inom Big Tech-bolagen?

- Den rådande osäkerheten på marknaden leder definitivt till nya lösningar, som erbjuder mer flexibilitet och mindre fasta kostnader för arbetsgivaren. Big Tech-bolagen anställer, men använder alltmer kontraktsanställningar/projektanställningar. Det finns också en generell ökning av interimplaceringar (främst inom ekonomi och HR men i allt högre grad även företagsledning). Konsultbolag som erbjuder hyr-chefer ökar också, vilket pekar både på chefernas intresse att ha mer kontroll över balansen mellan arbete och privatliv samt arbetsgivarens behov av att hålla lönekostnaderna flexibla.

Eva Nahari började sin karriär efter en civilingenjorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm där hon studerade datavetenskap. Efter att ha hjälpt bygga små och stora bolag i olika roller, är hon idag verksam som Principal på riskkapitalbolaget DNX Ventures i Silicon Valley. Under 2024 ligger hennes investeringsfokus på startupföretag i tidiga skeden som antingen har tillgång till unikt industridata eller utvecklar infrastruktur för att underlätta användningen och kontrollen av generativ AI för företag.

Från Evas perspektiv som investerare i Silicon Valley är det en ständigt föränderlig situation. Tidigare har sektorn präglats av stora hypar som vanligtvis varar i 5-6 år innan de svalnar av och marknaden konsolideras. Men denna gång var hypen över Generative AI kortlivad, endast två år, och innebar en ny dynamik där etablerade företag utmanade startups. - Vi ser att i många användarfall är AI bättre än en junior-person. Adoptionen har varit extrem, på individ-nivå, men även inom företag och organisationer. Trots att generative AI kan hallucinera så har många börjat acceptera detta. Möjligheterna med att automatisera med AI har enorm potential, och storföretag har helt enkelt inte råd att vänta om de ska fortsatta vara relevanta.

Med den extremt snabba utvecklingen och adopteringen av Gen AI, har det blivit svårt för många investerare att veta vad man ska satsa på. Alla har ju inte AI expertis och det är många startup som ”tejpat på” AI för att hålla sig relevanta. Allt är inte AI som glimmar. Den här tvekan har gjort att den förväntade AI-ekonomin har stannat av och det har blivit svårt för AI-startup, trots hypen, att få nya investeringar.
- Det jag letar efter är AI-lösningar som löser riktiga business outcomes, och som har skapat eller har tillgång till unik data som jättarna på AI marknaden inte kommer att ha tillgång till. Där tror jag att det finns unika möjligheter.

En annan intressant observation är AI-App utveckling, vilket påminner mycket om den explosion av mobilappar som skedde runt 2008 (efter Apples lansering av App Store). Vi kommer nu se ett enmansbolag startas där AI-agenter blir helt självgående och utför specifika workflows – tänk; en AI-App för varje användarfall. Eva förutspår även att framtiden ser lovande ut för industriföretag som kan dra nytta av AI, helst genom samarbete med startup som kan "move forward at a much faster speed". Corporate Venture Capital (CVC) förväntas spela en viktig roll framöver för att finansiera och stödja de industriellt fokuserade AI-startups som har tillgång till unika data.

Inom cybersäkerhet är det ett växande intresse för AI-säkerhet och användningen av transformer modeller för att förbättra säkerheten. Här ser vi två olika säkerhetsområden i fokus: AI First Cyber Security (dvs AI-teknik för att förbättra upptäckt, förebyggande, och hantering av cybersäkerhetshot) samt AI Security (som handlar om att skydda a) själva AI-algoritmerna, träningsdata och modeller, samt b) företag från nya AI-genererade hot och nya hot pga. tillgängligheten av transformer teknologier)

Utmaningen för företag kommer att vara att hitta rätt kompetens, där roller som Chief AI Officer (CAIO), i tätt samarbete med Chief Data Officer(CDO), Chief Information Officer (CIO), och CISO (Chief Information Security Officer) bli avgörande för att driva AI- och cybersäkerhetsinitiativ. Samarbetet mellan tekniska och affärsinriktade positioner blir allt viktigare för att framgångsrikt integrera AI i organisationer och hantera förändringar som följer med teknologin.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering.

Hör av dig!

Summerat står vi inför en framtid i förändring där ny kompetens, nya roller och nya arbetssätt blir avgörande. Dessutom behöver företaget komplettera med AI kompetenser för att leverera på en AI strategi för framtida konkurrenskraft.

Buckle up and enjoy the ride.

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar