19 maj 2022

Viktigaste kompetensen i framtiden - CV eller soft skills?

I en värld som förändras snabbare än vi i många fall hinner med är det svårt att bedöma vilka kompetenser vi behöver i framtiden. Systemet vi använder idag kanske inte används imorgon och med stor sannolikhet är vår viktigaste process automatiserad innan året är slut. Detta skapar såklart stora utmaningar när vi rekryterar. Vilka kompetenser ska vi prioritera och värdera högst?

När vi väl ska rekrytera vill vi såklart att det ska bli rätt. Alternativet är kostsamt. Att rekrytera någon man inte behöver på sikt eller att göra en felrekrytering är än mer kostsamt. Så, hur ska vi då tänka när vi ska rekrytera när vi inte ens vet hur företaget ser ut om ett år?

“Soft skills” är framtiden...

LinkedIn gör varje år en framtidsspaning och i den senaste ansåg hela 92 % att så kallade soft skills är lika viktiga eller viktigare än hard skills. Dvs. personen och egenskaperna är viktigare än ett långt CV. I samma undersökning menar 89 % att avsaknaden av “soft skills” är det som ofta leder till en dålig rekrytering. Det är en stor andel som alltså menar att vi till stor grad kan undvika dåliga och kostsamma rekryteringar genom att även väga in personlighet och mjuka värden.

...men vi letar ändå efter “hard skills”

Vi har länge promotat förmågan att se bortom ett CV, och som framtidsspaningen visar kommer det i framtiden bli ännu viktigare att leta efter ”soft skills”. Ändå upplever vi i många rekryteringar att man lätt fastnar i att kandidater “ska kunna specifika system” eller komma från ”den branschen”. Hur ska vi lyckas göra den förflyttning som krävs för att rekrytera för framtiden? För en sak vet vi säkert. Framtidens ledare kommer inte att accepteras bara för att de har ett gediget CV.

"Vill du ha 'the fast lane' till vilka egenskaper du bör prioritera i framtiden? Leta då efter flexibilitet, nyfikenhet, kritiskt tänkande och god samarbetsförmåga så är du hemma!"

Leta efter dessa “soft skills”!

Vill du ha “the fast lane” till vilka kompetenser/egenskaper du bör leta efter i framtiden? Nedan är de “soft skills” som de flesta företag kommer att behöva för att axla morgondagens talanger och utmaningar:

  • Flexibilitet: förmågan att anpassa sig till förändringar och nya förutsättningarna för såväl verksamheten som omvärlden.
  • Nyfikenhet: öppenhet för nya erfarenheter, idéer och dessutom aktivt söka upp dem. Nyfikenhet är också nära besläktat med kreativitet, som de flesta företag värdesätter högt.
  • Kritiskt tänkande: kunna ta bra beslut och göra det som krävs för att lösa problem. Det innefattar även analytisk förmåga som att samla in och utvärdera information.
  • Samarbetsförmåga: förmågan att kunna jobba effektivt med andra inom den egna organisationen såväl som i partnerskap.

Sammanfattat – CV är viktigt, men andra egenskaper är viktigare

Man brukar ju säga att det är svårt att ändra personer. Det är däremot ganska enkelt att lära en nyfiken, flexibel och driven person helt nya saker. Kanske är det värt att lägga bort den där branscherfarenheten till förmån för personen bakom CV:t? Hint! Vi vet att det funkar.

Vi finns här!

Tycker du att det är lurigt att guida dig igenom framtida rekryteringar? Då vet du precis var vi finns! Oavsett bransch, oavsett roll och oavsett företag - vi hjälper dig att hitta morgondagens ledare!

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering. Hör av dig!

Ställ dig dessa frågor inför en rekrytering

Vi ställer alltid dessa tre frågor till våra kunder innan vi drar igång en rekrytering. Det har visat sig vara ett vinnande koncept för att identifiera viktiga “soft skills” för just dem.

  1. Vad är det för förflyttning vi som bolag ska göra?
  2. Vad vill jag att denna roll/ska bidra med i den förflyttningen?
  3. Vad behöver man ha för personliga färdigheter ”soft skills” för att lyckas?

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar