2 februari

Rekrytera CFO, ekonomichef genom executive search och headhunting

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera VD, CFO och till styrelse. Vi är väl insatta i de utmaningar som processen innefattar. Allt från att uppdraget i sig ofta är konfidentiellt till att attrahera de mest lämpade kandidaterna som ofta redan sitter på en bra position. Dessutom vet vi att det kräver en god förmåga till samordning mellan flera olika intressenter i uppdraget - något vi är vana vid. Har det plötsligt uppstått ett behov av en specialistkompetens? Behover av en interimskonsult uppkommer ofta med kort varsel och utan förvarning.

Hur vi går till väga

Varje rekryteringsprocess är unik och skräddarsys efter era behov och önskemål. Däremot tummar vi aldrig på de grundläggande delarna i vårprocess, så som ett gediget förarbete och kartläggning av profil. Vilka kvaliteter personer i ledande nyckelpositioner behöver beror på verksamhetsmålen inom företaget men det duktiga ledare har gemensamt är att de har förmåga att engagera och kommunicera. De har också en inre trygghet samt förmåga att arbeta på både strategisk och operativ nivå. Vi vill att den vi ska rekrytera kan uppvisa ett track record av konkreta resultat från tidigare roller.

Vår erfarenhet av Executive Search tillsammans med vårt nätverk gör att vi har möjlighet att ta oss an rekryteringar till ett stort antal roller och branscher. Prata med oss, vi rekryterar er nya CFO eller ekonomichef.

Kontakta oss här.

CFO till Stratsys

Givet vår expertis att ha rekryterat till flera SaaS-bolag fick vi förtroendet att rekrytera Stratsys nya CFO som skulle rapportera till VD och de nya ägarna Verdane. Ett gott samarbete ledde till förnyat förtroende då en ny CMO skulle tillsättas i ledningsgruppen.

”Engagemanget och energin stack ut. Ofta vill rekryterare bara sätta affären, men Capasearchs konsulter var måna om att det skulle bli rätt. Mycket lyhörda.” 

Henrik Leepason, CEO, Stratsys


Vad som brukar ingå vid en rekrytering när du samarbetar med Capasearch:

  • Framställning av kravprofil (och konsultativ vägledning om vad som kan behövas)
  • Kartläggning och search
  • Telefonintervjuer
  • Halvtidsavstämning
  • Djupintervjuer
  • Tester
  • Kandidatpresentationer
  • Referenstagning
  • Bakgrundskontroll

Vår erfarenhet visar tydligt att branschöverskridande rekryteringar är överlägsna mer traditionella tillsättningar på dagens marknad.

Det finns förstås undantag. Varje chefsrekrytering är unik, och för att hitta rätt person behöver hela situationen tas in – alltifrån vilket läge ni befinner er i just nu till vart ni ska, och även vilka speciella utmaningar ni brottas med, vilka ni ser framför er framöver, och vilka särskilda förutsättningar ni har. Här kan du läsa mer om branschöverskridande rekrytering.

Vi rekryterar er nya ledare

Vi finns här för dig när du letar efter din nästa stjärnrekrytering. Hör av dig!

Kontakta oss

Tack så mycket. Vi återkommer inom kort!
Oj, något gick fel. Försök igen eller mejla direkt till info@capasearch.se

Läs fler artiklar