Julia

Holmén

Consultant

Mer om

Julia

För att lyckas som bolag är det A och O att hitta rätt individ till rätt position. Det är det vi på Capasearch fokuserar på, genom att sätta oss in i affären och lära känna individerna i bolaget. Och det var precis det som lockade mig till Capasearch, att skapa och bygga vidare på relationer samtidigt som jag får en stor inblick i näringslivet.

Genom mina studier vid Human Resource Management programmet växte mitt intresse för organisationer och ledarskap. Det är intressant att se hur ett gott ledarskap återfinns i varje medarbetares prestation. Jag har även under flera år arbetat extra inom olika servicearbeten och det är just den där känslan när man levererar över förväntan som ger mig en enorm tillfredsställelse och tydlig klapp på axeln. Jag är nog inte unik gällande att älska arbeta med människor men tror att det grundar sig att vilja göra andra människor glada genom att överträffa individers förväntningar. Inom mina tidigare serviceyrken har mitt mål alltid varit att göra andra människor lite gladare och lite nöjdare när de lämnar mig, än vad de var när de träffade mig. 

  • Middle management och specialister
  • Energibranschen (vindkraft, solenergi, batterilagring)
  • Bank, finans och försäkring
Har tillsatt medarbetare åt bland annat

Se fler kollegor

Sara Heimer

Co-founder/Sr Executive Search Consultant

Lina Svensson

Head of Sr Search Consultants

Sofia Puchy

Sr Executive Search Consultant