Sofia

Magnusson

Search Consultant

Mer om

Sofia

Att lära sig nytt är något som motiverar mig och det bästa sättet att göra det på tycker jag är av andra. Som person är jag social och har ett genuint intresse för andra människor och det var det som fick mig att börja på Capasearch. Att vara en del av ett företag som ser individen och tror på att rätt individ på rätt plats är en framgångsfaktor för bolaget går hand i hand med vad jag tror på. Att jobba med rekrytering/headhunting är både spännande och roligt och det är ingen dag som är den andra lik. På Capasearch får jag både jobba med människor samtidigt som jag får en god inblick i olika organisationer och näringslivet, vilket är givande för mig. Innan jag kom till Capasearch studerade jag företagsekonomi med inriktning på organisation och management. Jag har tidigare arbetat inom diverse olika serviceyrken där jag insåg att jag vill göra det lilla extra för andra och det är en underbart få bidra till andras glädje.

Se fler kollegor

Sara Heimer

Co-founder/Sr Executive Search Consultant

Lina Svensson

Head of Sr Search Consultants | Ledarskapsutvecklare

Sofia Puchy

Sr Executive Search Consultant